RUSSIAN / ENGLISH / GERMAN

Pod Sosną - ośrodek wypoczynkowy
Kontakt: Pod Sosną
adres: 17-300 Siemiatycze
Wólka Nadbużna
telefon sezonowy: (0-85) 655-23-27
od 1.05.2018
do 31.08.2018
telefon
po sezonie:
(0-85) 710-83-94
(0-85) 652-28-72
od 1.09.2018
do 30.04.2019
Rzeka Bug
PTTK

Aktywny wypoczynek


W roku 1994 r , został utworzony - rezerwat przyrody : Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - przyciągający wielu turystów z kraju i zagranicy.
Liczne rozlewiska rzeki z roślinnością porastająca brzegi, piaszczyste wydmy i rozległe lasy sosnowo-świerkowe tworzą specyficzny mikroklimat gwarantujęcy doskonały wypoczynek.
To obszar gdzie krzyżują się liczne turystyczne szlaki umożliwiające uprawianie turystyki w jej wielu formach: pieszej, wodnej i rowerowej.

Przedstawimy kilka najciekawszych:
Szlak bunkrów (Linia Molotowa) rozpoczyna się w Wólce Nadbużnej i prowadzi do wsi Anusin (7 km), w pobliżu której znajdują się bunkry pochodzące z lat 1940-41, które były częścią składową nadbużańskiego rejonu umocnionego. Z Anusina szlak wiedzie do wsi Maćkowicze (12 km), Osłowo (17 km) i wsi Zagórze (21 km)- tego szlaku nie sposób ominąć w czasie wędrówek po Podlasiu.

Szlak doliny Moszczonej rozpoczyna się w Nurcu Stacji i biegnie przez wsie Moszczona Pańska (6 km), Sycze (9,5 km), Grabarka (11 km), Oksiutycze (12,5 km), Szerszenie (18 km) do miejscowości Olendry. Jest to jeden z najbardziej malowniczych szlaków województwa podlaskiego. Jednym z ciekawszych miejsc na trasie jest wieś Grabarka, która zyskała miano "Częstochowy prawosławia".U podnurza Świętej Góry Grabarka jast ,, cudowne źródałko", zaś na samej Górze zabytkowa Cerkiew, wokół której przez lata ustawiano krzyże z drewna lub metalu w podziekowaniu za ,,Cud Uzdrowienia "

Szlaki wodne:
Spływ Bugiem - Niemirów, Sutno, Wajków, Mielnik, Anusisz, Siemiatycze, Drohiczyn. (45 km)

Szlaki rowerowe:
Szlak Powstania Styczniowego , czerwony (24 km) - wokół Siemiatycz. Jego nazwa nawiązuje do wielkiej bitwy Powstania Styczniowego, jaka rozegrała się w 1863 r. w Siemiatyczach. Była to największa bitwa powstania na terytorium obecnego województwa podlaskiego.

Szlak Kupiecki (część zachodnia) rozpoczyna się w Arbasach i biegnie przez Śledzianów (4 km), Chrołowice (14 km), Drohiczyn (25 km) do Siemiatycz.

Szlak Kupiecki (część wschodnia) rozpoczyna się w Siemiatyczach i biegnie przez wsie Baciki Bliższe (5 km), Sycze (11,5 km), Mielnik (22 km), Sutno (32 km) do Niemirowa. Niezwykłą atrakcją jest zalew na rzekach Mahomet i Kamionka.

Szlak Nadbużański jest fragmentem długodystansowego szlaku wiodącego wzdłuż Bugu. Zaczyna się w Tonkielach i wiedzie najpierw laskami, potem przez łąki do Wólki Zamkowej (3km). Następnie szlak przebiega skrajem doliny Bugu, potem drogą obok cmentarza wprowadza do Drohiczyna - tutaj zwiedzamy zabytki miasta. Z Drohiczyna szlak wiedzie nadbużańskimi pagórkami w pobliżu rzeki. Następnie szosą Drohiczyn - Siemiatycze do wsi Zajączniki (13 km) i Klekotowa. Z Klekotowa na południowy wschód do wsi Ogrodniki i Wólki Nadbużnej (23,5 km). We wsi znajduje się kilka ciekawych budynków drewnianych- najstarsze pochodzą z lat dwudziestych naszego stulecia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!powrót do poprzedniej strony dodaj stronę do ulubionych następna strona

Kontakt e-mail: marketing.knieja@halgen.com.pl                                     Recepcja ośrodka tel: 085 655 23 27

© 2006 Halgen